Barbora Bohušová / about

projects

boba.bohusova@gmail.com

ČASOPIS VŠVU
bakalársky projekt, 2019

Koncepčný a ideový návrh časopisu VŠVU, ktorý vychádzal z pocitu absencie platformy, kde by študenti a študentky slobodne vyjadrovali, čo si myslia. Snažila som sa vytvoriť sieť budúcich prispievateľov a redaktoriek, no potom som odišla na Erazmus a zatiaľ sa nenašiel nik, kto by na nulté číslo nadviazal.